Általános Szerződési Feltételek

 
 

1. Általános szerződési feltételek A jelen feltételek a Jan Uchytil által üzemeltetett www.kupfollowers.cz webáruházban történő vásárlásokra vonatkoznak. ID: 06815669, székhelye: Šeborov 5, Uhřínov 594 01. A feltételek meghatározzák az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit. A termékek és szolgáltatások elérésével és használatával Ön elfogadja az itt meghatározott feltételeket. Ez a Kupfollowers.com Általános Szerződési Feltételek legfrissebb, 2021. január 1-jei változata. 

 1.1 (a továbbiakban: "Eladó") a 89/2012. számú törvény 1751. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szabályozza
Coll.., módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv")

az Eladó és egy másik
természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó
webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: "Adásvételi Szerződés") kapcsán vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. Az online áruház a
Kupfollowers.cz webcímen (a továbbiakban: "Weboldal"), a
weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház webes felülete") keresztül működik.

1.2 Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha a
az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki a
árubeszerzés során üzleti vagy
független szakmája gyakorlása során jár el. 

1.3 Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is lehet megállapodni.
Az adásvételi szerződésben szereplő eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek a
általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés
és az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készül. Az adásvételi szerződés
cseh nyelven köthető meg.

1.5 Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a
rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző
változatának érvényessége alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 

2.1 A
webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni a
oldalra vonatkozóan. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók. 

2.2 Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árát
és az áruk visszaküldésének költségeit, ha ezek az áruk jellegüknél fogva
nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az árucikkek árai a
webes felületen való megjelenésük idejére maradnak érvényben. Ez a rendelkezés
nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy a
egyedileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. 

2.3 A webáruház webes felülete a
oldalon a csomagolással és az áruk kiThreadslításával kapcsolatos költségekről is tájékoztat. A
áruház webes felületén szereplő, a
áruk csomagolásával és Threadslításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha a árukat a Cseh Köztársaság területén belül Threadslítják. 

2.4 Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a
webes felületen található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következő információkat tartalmazza: 

2.4.1. Megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vevő "helyezi be" az áruház webes felületének elektronikus
kosarába), 

2.4.2. az áru vételárának fizetési módját, a megrendelt áru szükséges Threadslítási módjának részleteit
és 

2.4.3. az áruk Threadslításával kapcsolatos költségekről szóló információk (a továbbiakban együttesen:
"Megrendelés"). 

2.5 Mielőtt a megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevőnek lehetősége van ellenőrizni és
módosítani a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a
Vevőnek a megrendelésben megadott adatokból eredő hibák felismerésére és kijavítására vonatkozó képességét is.
A Vevő a megrendelést a "Complete
order" gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó
helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését Followersen haladéktalanul visszaigazolja a megrendelés beérkezését a Vevőnek
e-mailben a Vevő
felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe"). 

2.6 Az Eladó mindig jogosult a megrendelés jellegétől függően (az áruk mennyisége
, a vételár összege, a becsült Threadslítási költségek) a Vevőtől a
további megrendelés megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon). 

2.7 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának kézbesítésével jön létre
(elfogadás), amelyet az Eladó e-mailben küld a Vevőnek, mégpedig a Vevő
e-mail címére. 

2.8 A Vevő beleegyezik a
adásvételi szerződés megkötésekor a távoli kommunikációs eszközök használatába. A Vevőnél az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a
távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei,
telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és azok nem térhetnek el a
alapdíjtól.

3. Kapcsolat az Instagramhoz 

3.1 A Kupfollowers.com-on keresztül nyújtott Szolgáltatások semmilyen módon nem kapcsolódnak az Instagramhoz, a Facebookhoz vagy az Instagram harmadik fél partnereihez, és nem is szponzorálják azokat. A Kupfollowers.com szolgáltatásai semmilyen körülmények között nem szolgálnak az Instagram márkájának és hírnevének bármilyen módon történő károsítására. A Kupfollowers.com-on található Szolgáltatások teljesen függetlenül, azaz az Instagramtól függetlenül működnek. A Kupfollowers.com nem próbálja kihasználni az Instagram hírnevét. Az Instagram és a Kupfollowers.cz védjegyeinek hasonlósága nem áll összefüggésben. Ezek a domainnevek és védjegyek teljesen különböző cégekhez tartoznak. További megjegyzés: A Kupfollowers.com szabályainak és minden törvénynek való megfelelés az Ön kizárólagos felelőssége. A Kupfollowers.cz szolgáltatásait saját felelősségére használja. Nem vagyunk hibásak, ha a fiókját bármilyen okból letiltják. Nem kérjük az Ön bejelentkezési adatait, azaz felhasználónevét és jelszavát. Azonban mindig szem előtt kell tartania, hogy fennáll az Instagram-fiókja elvesztésének kockázata. Tisztában kell lennie a kockázatokkal, és felelősséget kell vállalnia az Instagram-fiókja használatáért is. Fizetett

Szolgáltatás- és árváltozások 

1. Fenntartjuk a jogot, hogy a teljes Szolgáltatást vagy annak bármely tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül és felelősség nélkül megváltoztassuk, felfüggesszük vagy visszavonjuk.

 2. Sem a Kupfollowers.com, sem a Tulajdonos nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a Szolgáltatás bármilyen változásáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. 

Fizetés

Az online fizetéseket a Stripe, ThePay, Paypal biztosítja. A fizetési átjárón keresztül történő fizetések teljesen biztonságosak, és minden információ titkosított.

1. Ön vállalja, hogy amikor megvásárolja Szolgáltatásunkat, világosan megérti és elfogadja, hogy mit vásárol, és nem nyújt be csalási vagy egyéb vitát, ha a Szolgáltatást PayPal, Stripe, ThePay vagy más fizetési rendszereken keresztül nyújtjuk. 

2. A fizetéshez érvényes hitel- vagy bankkártya vagy banki átutalás szükséges. 

KÁRTYÁS FIZETÉS

Az online fizetés leggyorsabb módja. A kártyaszámot, a lejárati dátumot és a CVC-kódot a Stripe fizetési átjáró felületén kell megadni - ez a három szám a kártya hátoldalán található aláírási csíkon található. Az egészet a 3D Secure szabvány biztosítja, ezért valószínűleg egy numerikus kódot kell megadnia, amelyet SMS-ben kap a bankjától.

comgate kártya logók
 
 
 

A fizetés befejezése után a rendszer visszairányítja Önt az áruházba. A fizetést azonnal visszaigazoljuk, a megrendelést késedelem nélkül folytatjuk.

Általános feltételek 

1. A Szolgáltatás használata az Ön saját felelősségére történik. A Szolgáltatást "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" alapon nyújtjuk. 

2. Nem tudjuk garantálni a Followers, kedvelők és kommentek várható számát. 

3. Nem tudjuk garantálni a Szolgáltatások megszakítás nélküli, zavartalan vagy hibamentes működését. A jóváírási folyamat megkezdésére 24 órát tartunk fenn.  

4. A www.kupfollowers.cz ügyfélszolgálat kizárólag cseh és angol nyelven, a
(kupfollowers@email.cz) e-mail címen keresztül érhető el. 

5. Nem módosíthatja, testre szabhatja vagy feltörheti a Szolgáltatást, illetve nem módosíthat más weboldalakat úgy, hogy hamisan azt sugallja, hogy a
a Kupfollowers.com-hoz vagy bármely más általunk nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódik. 

6. A Kupfollowers.com
bármely ügyfele, alkalmazottja, tagja vagy tisztviselője általi szóbeli, fizikai, írásbeli vagy egyéb fenyegetés a promóció azonnali megszüntetését eredményezi, az előzetesen befizetett összegek visszatérítése nélkül. 

7. Ön tudomásul veszi, hogy a Kupfollowers.com harmadik féltől származó Threadslítók és tárhelyszolgáltató partnerek segítségével biztosítja a Szolgáltatás működtetéséhez szükséges hardvert, szoftvert, hálózatot, tárolást és kapcsolódó technológiát. 

8. Ön tudomásul veszi, hogy az Instagram kérheti, hogy SMS-ben vagy más módon küldött kóddal erősítse meg fiókját. A Kupfollowers.com nem vállal felelősséget azért, ha nem kap SMS-t, és nem tudja megerősíteni a fiókját. Ebben az esetben a befizetésed nem téríthető vissza. A fennmaradó befizetett összeg átutalható egy másik számlára, ha kérvényt küld nekünk a Kupfollowers@email.cz címre. 

9. A Kupfollowers.com nem garantálja, hogy (I) a Szolgáltatás megfelel az Ön egyedi igényeinek, (II) a Szolgáltatás megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen működik, (III) a Szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek, (IV) a Szolgáltatáson keresztül vásárolt vagy kapott termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak, és (V) a Szolgáltatás hibái kijavításra kerülnek. 

10. Tudomásul vesszük, hogy a jelen Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten megérti és elfogadja, hogy a Kupfollowers.com szolgáltatója nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy következményes kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a nyereség, a jó hírnév, a használat, az adatok vagy más immateriális veszteségek elvesztéséből eredő károkat. A Kupfollowers.cz nem vállal semmilyen garanciát az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokra. 

11. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel vagy egyéb kérdésekkel kapcsolatos kérdéseket a kupfollowers@email.cz e-mail címre küldheti el, kizárólag cseh vagy angol nyelven. 

12. Az Ön kizárólagos felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek változtak-e. 

4. SZOLGÁLTATÁSI ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

4.1 A Vevő a Termékek árát és a Termékek Threadslításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés alapján az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak: 

- készpénzmentes Stripe, ThePay, Paypal; 

- készpénzmentes hitelkártyával.

4.2 A Vevő a vételárral együtt köteles az Eladónak a termékek csomagolásával és Threadslításával kapcsolatos költségeket is megfizetni a megállapodás szerinti összegben. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza a termékek kiThreadslításával kapcsolatos költségeket is. 

4.3 Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áru vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit. 

4.4 Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül fizetendő. 

4.5 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége az adott összegnek az Eladó számláján történő jóváírásának pillanatában teljesül. 

4.6 Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) - a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elThreadslítanák. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó. 

4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem kombinálhatók. 

4.8. Ha a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó nem minősül általános forgalmi adó fizetőnek. Az adóigazolást - számlát az Eladó az áru árának kiegyenlítését Followersen állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi el a Vevő elektronikus címére.

5. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS 

5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint
többek között a
a Vevő kívánsága szerint vagy a Vevő személye számára módosított áru Threadslítására vonatkozó adásvételi szerződés, a
romlandó áru Threadslítására vonatkozó adásvételi szerződés, valamint az olyan áru, amelyet a Threadslítást Followersen visszafordíthatatlanul összekevertek más
áruval, nem vonható vissza, olyan zárt csomagolású áru Threadslítására irányuló szerződéstől, amelyet a fogyasztó eltávolított a
csomagolásból, és higiéniai okokból nem tudja visszaszolgáltatni, valamint a
hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program Threadslítására irányuló szerződéstől, ha
az eredeti csomagolás megsérült, valamint az online szolgáltatások vásárlására irányuló szerződéstől. 

5.2. Hacsak nem az ÁSZF 5.1. cikkében említett esetről vagy más olyan esetről van szó
, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől a Polgári Törvénykönyv 1829
§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az áru átvételétől számított tizennégy (14)
napon belül, és amennyiben az adásvételi szerződés tárgya több
típusú áru vagy több rész Threadslítása, ez a határidő az utolsó
áruThreadslítás átvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott
határidőn belül kell az Eladónak megküldeni. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott
nyomtatványmintát, amely az általános szerződési feltételek mellékletét képezi.
A vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az eladó telephelyének címére
vagy az eladó Kupfollowers@email.cz e-mail címére küldheti. 

5.3 A Vásárlási szerződéstől való elállás esetén az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke alapján a
vásárlási szerződés eleve érvényét veszti. Az árukat a Vevőnek az Eladó részére az adásvételi szerződéstől való elállásnak az Eladó részére történő kézbesítésétől számított tizennégy
(14) napon belül vissza kell küldenie az Eladónak. Ha a vevő
eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket,
még akkor is, ha az áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai
úton. 

5.4 A Vásárlási Szerződéstől való elállás esetén az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke alapján a
Eladó a Vevőtől kapott pénzeszközöket a
Vevőnek a Vásárlási Szerződéstől való elállását Followers tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon köteles visszautalni, ahogyan az Eladó a
Vevőtől megkapta azokat. Az Eladó jogosult továbbá a Vevő által már teljesített teljesítést
a Vevő általi visszaküldéskor vagy egyéb módon visszaadni, feltéve, hogy a Vevő ehhez hozzájárul, és
a Vevőnek nem keletkezik további költsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől,
az eladó nem köteles a kapott pénzösszegeket a vevőnek visszaadni, mielőtt
a vevő visszaküldi az árut, vagy igazolja, hogy az árut elküldte az eladónak. 

5.5 Az Eladó jogosult egyoldalúan
az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt a Vevő vételár-visszatérítési igényével szemben beszámítani. 

5.6 Abban az esetben, ha a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv
1829. § (1) bekezdése értelmében joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult a
oldalon található adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő át nem veszi az árut. Ebben az esetben
az eladó köteles a vételárat haladéktalanul visszatéríteni a vevőnek, készpénzben
a vevő által megjelölt számlára. 

5.7 Ha a vevőnek az áruval együtt ajándékot is adnak, az ajándékozási szerződés az eladó és a vevő között
azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll a
adásvételi szerződéstől, az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés
hatályát veszti, és a vevő köteles az áruval együtt adott ajándékot az eladónak visszaszolgáltatni.

6. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK 

6.1 A szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a
vonatkozó, általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §-ai
1925. §-ai, 2099-2117. §-ai és 2161-2174. §-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított
. számú 634/1992. sz. törvény) rendelkezései az irányadók.
6.2 Az Eladó nem felel a Vevővel szemben azért, hogy a szolgáltatás/áru a Threadslításkor nem hibás.

7. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1 A Vevő az Áruk tulajdonjogát az Áruk teljes vételárának kifizetésével szerzi meg. 

7.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdés e) pontja szerinti magatartási kódexek. 

7.3 A fogyasztói panaszokat az Eladó a Kupfollowers@emai.cz elektronikus címen keresztül kezeli. Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi. 

7.4 Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosítószám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs) illetékes. Az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható. 

7.5 Az Európai Fogyasztói Központ Cseh Köztársaság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetes címe: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont. 

7.6 Az Eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hatóság végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását. 

7.7 A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

Reklamációk és visszatérítés Az Ügyfélnek joga van a Kupfollowers.cz szolgáltatás megszüntetését kérni. Továbbá az Ügyfél köteles ilyen kérelmet a Szolgáltató Kupfollowers@email.cz e-mail címére küldött elektronikus üzenetben benyújtani. A Kupfollowers.cz szolgáltatás szolgáltatója fenntartja a jogot a kérelem 24 órás nyilvántartásba vételére és az azt Followers értékelésre (elfogadás, elutasítás). A kérelem elfogadása esetén a Kupfollowers.cz szolgáltatás a következő naptári napon kikapcsolásra kerül, az ügyfél e-mailben történő értesítésének napjától kezdődően. Jóváhagyás esetén az Ügyfélnek visszatérítik a szolgáltatás leállításától az eredetileg megállapított szolgáltatási időszak végéig eltelt napok számának megfelelő összeget. 

Adatvédelmi szabályzat A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél által megszerzett személyes adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Továbbá a Kupfollowers.cz szolgáltató vállalja, hogy a megrendelő személyes adatait nem adja át harmadik félnek. Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és vegye fel velünk a kapcsolatot, ha valami nem világos. Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!Kuúf